RTTI

Deze sectie gaat over RTTI. Om de resultaten te verwerken maken wij gebruik van een vrij uitgebreid rekenblad. Hoe dat blad werkt, wordt uitgelegd in onderstaande flimpjes. Mocht je interesse hebben in het blad, kun je een kopie opvragen via de mail (RTTI@phpalsma.nl)

In deze video zien we hoe het Excel-bestand er na openen uitziet en hoe je leerlingen kunt toevoegen aan het systeem.

In deze video zin we hoe in een tabblad van een toets de structuur van de RTTI-toets kan worden ingevoerd en hoe het systeem vervolgens zelf uitrekent in welke verhouding (percentages) de verschillende vraagtypes in de toets terugkomen.

In deze video zien we hoe de scores van leerlingen per vraag kunnen worden ingevoerd en hoe dit voor één toets tot cijfers voor de individuele leerling en statistieken voor de hele klas leidt.

In deze video zien we hoe het systeem van meerdere toetsen data kan verzamelen en hiermee jaaroverzichten op klas- en leerling-niveau genereert.

In deze video zien we hoe via het tabblad instellingen de berekeningen en weergaves op de andere tabbladen kunnen worden beïnvloedt, zodat ze goed aansluiten bij het niveau van de lesgroep, inzicht van de secties over toetsing en lokale overgangsnormen.We beginnen met hoe je het blad opent, en hoe je het klaarmaakt voor een eerste gebruik. Je maakt een excelbestand per klas, dus dit richt je alleen in aan het begin van het jaar.