Algebra

Natuurkunde doet een groot beroep op je wiskunde-kennis. Vandaar dat ik ook een serie algebra-lessen heb gemaakt. Al deze lessen gaan in op hoe je de omgekeerde bewerking kunt doen. Alle algebrafilmpjes zitten ook in een afspeellijst.

We starten met een veelgebruikte bewerking in de natuurkunde: vermenigvuldigen en delen.

Eenvoudiger is optellen en aftrekken, maar aangezien deze bewerking minder vaak voorkomt, komt dit stuk als tweede aan bod.

De omgekeerde bewerking van kwadrateren, is worteltrekken. Wanneer je dus een variabele uit een kwadraat of wortel moet hebben, moet je de omgekeerde bewerking doen.

"Delen door een breuk is vermenigvuldigen met zijn omgekeerde". Dit foefje is soms handig om een formule handiger te schrijven. In deze les geef ik een aantal voorbeelden en geef ik aan hoe je het toepast.

Tenslotte gaan we in op de sinus en zijn inverse. Bij natuurkunde willen we soms de hoek weten, maar die zit "gevangen" in de sinus-bewerking. Om deze vrij te spelen, moeten we dus de omgekeerde bewerking van een sinus er op loslaten: de inverse sinus.