Bewegen

Bewegen gaat vooral over het gebruik van grafieken en het analyseren van de wereld om ons heen. Het is tevens de basis voor de rest van de mechanica: je moet goed begrijpen wat snelheid en versnelling is voordat je aan de slag kunt met energie en krachten.

Bewegen doen we met een bepaalde snelheid. Een gevoel voor wat snelheid is, hebben de meeste mensen wel. Het correct beschrijven van snelheid wordt in dit filmpje uitgelegd. Bij natuurkunde bekijken we snelheden in meter per seconde. In het dagelijkse leven werken we vaker met de eenheid kilometer per uur. Hoe je van de een naar de ander komt, wordt in dit filmpje uitgelegd.

Nu we iets weten over snelheid, gaan we kijken naar onze plaats. Deze plaats (waar ben je), kan ik weergeven in een grafiek. Je krijgt dan een plaatsgrafiek. In deze grafiek is te zien wat een object doet in de tijd. Daardoor kun je ook de snelheid bepalen. Dit is namelijk de steilheid van de lijn (het hellingsgetal).

Het hellingsgetal bepalen uit een grafiek kan wanneer het een rechte lijn betreft. Als de lijn krom is en je wilt de snelheid op een punt bepalen, zul je de lijn daar recht moeten maken. Dit doen we met behulp van een raaklijn. Deze lijn raakt de echte grafiek en heeft dus plaatselijk hetzelfde hellingsgetal (hij loopt even steil als de grafiek op dat punt). Met behulp van deze raaklijn kun je wel het hellingsgetal bepalen. Hoe dit in zijn werk gaat, zie je in het volgende filmpje.

De volgende uitleg gaat over het gebruik van grafieken en wat je kunt aflezen aan de oppervlakte onder een grafiek. Een deel van de uitleg heb ik opnieuw opgenomen en kun je hieronder zien. De rest zul je nog met de oude kwaliteit moeten kijken.

De tweede uitleg gaat over de verschillende formules, grootheden en eenheden die komen kijken bij bewegen. Je kunt namelijk wel in woorden begrijpen wat er gebeurd: uiteindelijk zul je het ook in een abstracte formule moeten kunnen noteren.

Vervolgens gaan we kijken naar de gemiddelde snelheid. Deze kun je op twee manieren berekenen: de totale afstand delen door de totale tijd, maar ook soms met het gemiddelde van twee snelheden.

De draaisnelheid is een onderdeel van het hoofdstuk bij pulsar, uitgebreide lessen over draaien kun je vinden in het aparte hoofdstuk over draaien.

Niet alle bewegingen hebben een constante snelheid. Dit maakt het lastig om de afstand te berekenen. Daarom is het goed om iets te weten van een versnelde beweging (bij optrekken of afremmen).

Een bijzondere versnelde beweging is een vrije val. Nu is dat niet vaak zo in de "echte wereld", vaak hebben we last van de luchtweerstand. In dit filmpje laat ik zien wat er gebeurd als de luchtweerstand er niet is.

De volledige stof over bewegen heb ik samengevat in twee delen: een stuk over eenheden en een stuk over formules en grafieken.