Elektriciteit

Om iets te kunnen zeggen over elektriciteit, beginnen we met de basis. Dit is elektrische lading, welke is onder te verdelen in plus (+) en min (-). Deze lading kan stil staan, dan noemen we het statische elektriciteit ("ik ben statisch" zeggen we wel eens). Deze elektrische lading is de basis voor alle elektriciteit, vandaar dat de eerste uitleg gaat over wat lading is.

Nu we weten wat stilstaande lading is (statische elektriciteit) kunnen we het hebben over bewegende elektriciteit. Wanneer lading gaat stromen, hebben we het over een bepaalde stroomsterkte. Verder gaan we het hebben over wat een Coulomb is, wat de lading van een elektron is en hoeveel elektronen je dus nodig bent om 1 Coulomb te maken.

Sommige stoffen geleiden elektriciteit goed, terwijl andere stoffen juist geen elektriciteit geleiden. In dit filmpje leg ik uit hoe dat kan, maar ook wat geleidbaarheid en weerstand met elkaar te maken hebben.

Nu we het een en ander over elektriciteit weten, is het goed om het eens over het nut te hebben. Waarom zouden we überhaupt gebruik maken van elektriciteit? Het lijkt nogal overbodig. In dit filmpje wordt uitgelegd hoe elektriciteit wordt opgewekt en waarom het een handige tussenvorm is.

De geleverde elektriciteit moet ook worden afgerekend. Daarom leren we hoe het zit met elektrisch vermogen (hoeveel een energie een apparaat opneemt per seconde) en elektrische energie (hoeveel er totaal is opgenomen). Binnen de natuurkunde werken we dan met energie in Joule en vermogen in Watt, terwijl we in het dagelijks leven vaker met kilowattuur (kWh) werken als eenheid voor energie en dus automatisch met kilowatt (kW) als vermogen.

Bij elektriciteit werken we met serie en parallel. Het rekenen aan deze schakelingen en de eigenschappen worden uitgelegd in het komende filmpje. Ook wordt uitgelegd waar de formules vandaan komen, waarom ze eigenlijk vrij logisch zijn.

De formules gaan we toepassen in een serieschakeling. We gaan daarin alle waarden uitrekenen die mogelijk zijn. Denk hierbij aan de stroomsterkte door de weerstanden en de batterij, de spanning over de weerstanden en over de batterij en de totale weerstand van de schakeling. Dit doen we door gebruik te maken van de Wet van Ohm. Eigenlijk kun je dit zijn als een puzzel: als je twee van de drie variabelen hebt, kun je altijd de derde uitrekenen, waardoor je vaak verder kunt.