Energie en arbeid

Naast het rekenen met krachten, kun je ook rekenen met energie. Energie is een zogenaamde behouden grootheid: het blijft altijd constant. Wel kan het worden omgezet in een andere vorm.Het eerste filmpje geeft een introductie van de verschillende vormen van energie.

Zoals gezegd, blijft energie behouden. Hoe dit dan in z'n werk gaat, laat ik hier zien. Bovendien ga ik in op hoe je kunt rekenen met energie.

Je kunt uitzoeken hoe het met energiebehoud in deze applet van PhET: Energie Skate Park

De les hierboven gaat nog verder en gaat nu vooral in op wat voorbeelden. Deze getallen-voorbeelden maken het wat duidelijker.

Wanneer je de hoeveelheid energie in een object veranderd, lever je arbeid. Deze arbeid is een handige grootheid bij het rekenen met weerstand.

VWO'ers moeten ook kunnen werken met arbeid onder een hoek. Havo hoeft dit niet, maar daarom is het volgende filmpje niet minder interessant. De kracht en de weg staan niet altijd in dezelfde richting: denk aan een zeilboot. De kracht heeft dan niet het maximale effect op de snelheid, waardoor je kunt zien dat de arbeid niet zo groot is als je zou wensen.

VWO'ers moeten de arbeid uit een grafiek kunnen halen. Dit is een vaardigheid die Havo niet direct hoeft te kunnen, maar ook goed is om te oefenen. De werkwijze lijkt veel op de afstand bepalen uit een v(t)-grafiek: de achterliggende gedachte is namelijk gelijk.

Vervolgens moet iedereen weer wat weten over vermogen en zuinigheid.

Wat uiteindelijk resulteert in rendement. Hoeveel energie stop je ergens in en hoeveel wordt daarvan nuttig gebruikt?