Krachten onder een hoek

Een kracht heeft een grootte en een richting: dit noemen we dan een vector. Het is namelijk van belang om te weten hoe groot de kracht is, maar ook in welke richting hij werkt. Vectoren hebben bijzonderen eigenschappen, bijvoorbeeld wanneer je ze optelt; dat komt in de volgende uitleg aan bod.

Een kracht (vector) kun je opsplitsen in twee richtingen, oftewel in twee krachten. Hoe je een kracht ontbindt in dergelijke componenten komt hieronder aan bod.

Nu we krachten kunnen ontbinden in componenten, blijkt het handig om die componenten loodrecht op elkaar te zetten: ze hebben dan namelijk geen onderlinge invloed meer. De volgende uitleg gaat over het voordeel van deze loodrechte assen.

Nadat we het voordeel weten, kunnen we aan het werk met loodrechte componenten. Je moet hiervoor wel weten hoe het zit met SOS CAS TOA. We gaan dan leren hoe je een schuine kracht, in een loodrecht raster kunt plaatsen. Je hebt dan nog maar twee richtingen die je in de gaten moet houden in plaats van oneindig veel.

De basis is gelegd, nu kunnen we schuine krachten daadwerkelijk in een loodrecht stelsel zetten. We gaan kijken naar de invloed van een schuine kracht in een loodrecht stelsel.

Een toepassing van deze ontbindingen is de horizontale worp. Hierbij hebben de twee assen ook geen invloed op elkaar.

Van de hele vectoren-lessenserie heb ik ook een samenvatting gemaakt. Deze staat hieronder. Vanwege de indeling van ons boek, komen hier ook wat andere zaken aan bod.