Significantie

Zoals Nederlands spelling belangrijk vindt, hechten we bij natuurkunde waarde aan de significantie van een getal. Je uiteindelijke antwoord mag niet nauwkeuriger zijn (lijken) dan de gebruikte gegevens. Elk antwoord dat je geeft, moet dus in de juiste significantie staan... Hiervoor moet je eerst weten wat de nauwkeurigheid/significantie van een getal is. Hierover gaat onderstaande les.

Nu je weet wat de significantie van een getal is, gaan we dit toepassen op een eenvoudige som. Denk erom: het doel is dus een antwoord te geven dat net zo nauwkeurig is als de gegevens.