Trillen

Trillingen zijn voor ons mensen van belang: denk bijvoorbeeld aan je hartslag, wat een bijzondere trilling is. Geluid is ook een trilling, ook niet onbelangrijk.

Om iets te kunnen zeggen over geluid, beginnen we met de eigenschappen van een trilling.

Trillingen kunnen we zichtbaar maken, bijvoorbeeld met de computer (IP-Coach), maar vaak gebruiken we een oscilloscoop. In de volgende les leg ik uit hoe je deze uitleest.

Om over trillingen te kunnen praten, spreken we bepaalde posities af in een trilling. Hij begint wanneer we door de evenwichtsstand omhoog bewegen. Vervolgens kijken we hoeveelste deel van een trilling we hebben gehad. Op de top hebben we dus een kwart trilling gehad.

Van een sinusvormige trilling kun je ook een eenvoudige wiskundige vergelijking opstellen. Dit leren we in de volgende les.

De snelheid van een object dat trilt, hangt af van de amplitude, maar ook van de trillingstijd. In de volgende uitleg laat ik zien hoe je de snelheid kunt "zien".

Een bijzonder fenomeen is wanneer een object gaat meetrillen. Dit gebeurt wanneer een object dezelfde eigenfrequentie heeft. Dit noemen we resonantie.